Růst inflace v roce 2022

Současná míra inflace se v posledních třech měsících drží na nejvyšší úrovni od roku 1993. V červnu 2022 se míra inflace zvýšila na 17,2 %, což je 1,2% nárůst oproti předchozímu měsíci. Česko se svou mírou inflace patří mezi země s nejvyšší mírou růstu cenové hladiny. Jak moc se inflace změnila v rozmezí dvou let, co tento pádivý růst cen vyvolalo a jaké dopady na českou ekonomiku má?

Co je to inflace

Nejdřív bychom si měli ujasnit, co je to inflace. Inflace je v podstatě definovaná jako nárůst cenové hladiny zboží a služeb v určitém časovém období. S růstem cenové hladiny úměrně klesá kupní síla peněz. Inflace však neznamená zdražování pouze některých položek. V tržní ekonomice se ceny mohou libovolně měnit na základě nabídky a poptávky. Inflace však vypovídá o celkovém růstu cenové hladiny. Tedy situaci, kdy si za 100 Kč koupíme méně zboží a služeb, než tomu bylo v minulém období, např. před rokem.

Jak se počítá inflace 

Míra inflace má několik způsobů a metod, podle kterých se dá vypočítat. V Česku se inflace počítá jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen, tedy CPI. Index spotřebitelských cen v praxi značí průměrnou úroveň cen položek ve spotřebním koši (jednotlivé výrobky a služby) jakožto cenovou hladinu. Položek ve spotřebním koši je 700, které slouží jako představitelé jednotlivých skupin a kategorií produktů a služeb (např. mouka a jiné obiloviny, vejce, máslo).

Vývoj inflace v ČR

Inflace 2020-2021

V roce 2020 činila průměrná roční míra inflace 3,2 %. Už v tu dobu se jednalo o nejvyšší míru inflace od roku 2012. V roce 2021 průměrně stoupla na 3,8 %. Velkou zásluhu na růstu cenové hladiny v tomto období měla krize spojená s pandemií Covid-19. 

Inflace 2021-2022 a příčiny současné míry inflace

Již na podzim v roce 2021 vypukla energetická krize, která se kvůli zdražování elektřiny a energií do inflačních statistik promítla až v letošním roce. Na začátku roku 2022 byla světová ekonomika velmi silně zasažena válkou na Ukrajině a s tím spojenými sankcemi proti Rusku. Tyto vlivy se podílely a stále podílejí na prudkém růstu míry inflace, která podle ekonomů bude růst ještě do konce roku 2022 a následně pomalu klesat. Se všemi těmito událostmi musí bojovat vláda, a proto je velmi důležité, kdo bude zvolen prezidentem ČR v roce 2023.

Dopady vysoké míry inflace

Na vlastní kůži už jsme pocítili zásadní dopady inflace – zdražování potravin, elektřiny a zdražování benzín. Růst cen se citelně dotýká nás všech a nutí nás méně utrácet. V tom zase působí ekonomická teorie, která říká, že pokud budou v období zdražování a růstu cen spotřebitelé méně utrácet, růst cen se zpomalí nebo úplně zastaví. V souvislosti s tímto faktem centrální banka znatelně zvýšila úrokové sazby úvěrů, aby lidem zamezila zbytečně kupovat věci, které teď nepotřebují a růst inflace se tak mohl zbrzdit. 


Jak ušetřit z výplaty v této těžké době, se můžete dočíst v našem minulém článku.


Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že i továrnám a producentům se znatelně zvýšily náklady na energie, mzdy i benzín, a proto je zdražování výrobků jejich jediná možnost, jak fungovat. Nicméně v případě, že by spotřebitelé začali méně utrácet a objem nakupovaného zboží by se snížil, firmy by nemohly zdražovat tak moc. Jedná se o princip tržní ekonomiky – dokud lidé budou nakupovat, ceny se nemají proč měnit.

Mohlo by vás zajímat