Kdy jít na zápis do první třídy a co má umět váš předškolák?

Máte doma malé dítko, které už se nemůže dočkat, až usedne do školních lavic, ale letos to nevyšlo? Nebo ho řádný zápis do první třídy čeká až za rok? Vstup do základní školy je pro předškoláka zlomový moment, a proto je důležité, aby pro něj rodič tento zážitek udělal co nejméně problémový a stresující. Podíváme se na to, kdy zápisy do škol probíhají, co by měl předškolák umět a jakým způsobem se na něj může s rodiči připravit.

Kdy je zápis do školy

Zápisy do první třídy probíhají vždy od 1. dubna až 30. dubna toho roku, kdy by mělo dítě do škol nastoupit. Př. dítě, které dosáhne 6 let věku do 31.8.2023, bude mít zápis od 1. dubna do 30. dubna 2023. V případě, že jej do školy přijmou, bude nastupovat do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024.

Konkrétní termín zápisu do prvního ročníku zveřejňuje každá škola zvlášť, a proto je nutné obrátit se na přímo školy, kam chcete dítě přihlásit (většinou mají termín zápisu zveřejněný na webových stránkách). V dnešní době již není základní škola přiřazena dle spádovosti a vy tedy můžete dítě přihlásit na jakoukoliv školu. Ani počet přihlášek není nijak omezený. Při zápisu do prvního ročníku nezapomeňte řešit také povinnou výbavu typicky pomůcky a zejména školní batoh pro prvňáčky – např. zde https://www.topgal.cz/c/skolni-batohy-a-aktovky-do-1-3-tridy.

Odklad školní docházky

Odklad školní docházky je v Česku velmi využívaný a v mnoha případech i zbytečný. V Česku se odklad využívá ve 20 %, což je nepřiměřeně mnoho. Průzkumy ukazují, že ho opravdu potřebuje jen okolo 5 % dětí, a to z důvodu školské nepřipravenosti či nezralosti dítěte. V tuto chvíli má odklad školní docházky smysl a je v zájmu dítěte i rodičů, aby s nástupem do školy ještě rok počkali. V roce, který má dítě díky odkladu navíc je ale třeba, aby se rodiče s dítětem dostatečně věnovali předškolní přípravě a doladili mezery, kvůli kterým šlo dítě do školy o rok později.

Pokud chcete dítěti zařídit odklad školní docházky, budete potřebovat:

 • posudek z pedagogicko-psychologické poradny,
 • posudek od pediatra,
 • doporučení od učitelky MŠ (volitelné).

DŮLEŽITÉ: I když jste se jako zákonný zástupce rozhodl pro odklad nebo vám byl doporučen, je i tak nutné se na zápis dostavit, a to právě s těmito dokumenty. Vše můžete vyřídit sám bez dítěte, každopádně je to dobrá příležitost si s dítětem zápis do školy alespoň zkusit.

Nástup do školy v 5 letech

Zde máme opačnou situaci – dítě do 31.8.2022 nedosáhne 6 let věku, ale my máme za to, že by dítě nástup do první třídy již zvládlo. I zde hraje roli věk dítěte. Je totiž rozdíl, zda-li bude dítěti 6 let do prosince toho roku, kdy nastoupí do prvního ročníku nebo až po Novém roce. V prvním případě stačí k žádosti o dřívější nástup do školy přiložit doporučení od školského poradenského zařízení. V případě, že dítěti bude 6 let od ledna do června toho roku, kdy bude v první třídě, je třeba k žádosti přiložit ještě posudek pediatra.

Úkoly k zápisu do první třídy

Na internetu je spousta článků a rad o tom, co by měl předškolák zvládnout před tím, než půjde k zápisu do první třídy. Souhrnné desatero však zveřejnilo přímo MŠMT, které detailně popisuje základní dovednosti, které by měl předškolák ovládat.

 1. dítě by nemělo mít problém se sebeobsluhou – převlékání, hygiena, stravování (stolování), drobný úklid
 2. dítě by mělo být samostatné, emočně stálé a schopné kontrolovat své chování
 3. dítě zvládá komunikovat a má dostatečné jazykové a řečové dovednosti
 4. dítě zvládá jemnou motoriku – činnosti s drobnými předměty, zvládá pravolevou orientaci
 5. dítě by mělo být schopnost rozlišovat zvuky a zrakové vjemy 
 6. dítě by mělo zvládat logicky myslet, přemýšlet a mít alespoň základní povědomí o matematických pojmech (počítá na prstech, porovná čeho je více a čeho je méně, rozpozná základní geometrické tvary)
 7. dítě by mělo mít schopnost soustředit se, udržet pozornost a záměrně se učit
 8. dítě by mělo být sociálně vnímavé, schopné zapojit se v kolektivu – mělo by znát základní společenská pravidla
 9. dítě by mělo být tvořivé a schopné vnímat kulturní podněty
 10. dítě by mělo být schopné orientovat se v běžném životě, ve svém prostředí

Mohlo by vás zajímat